Base Layer

project image

Title
Mapa 

Description
Czym jest “Baza Grobów Powstańców Styczniowych”?
Przedmiotem projektu jest stworzenie łatwo dostępnego, internetowego rejestru, który pozwoli zlokalizować groby uczestników Powstania Styczniowego. Działamy w całej Polsce, a także na Litwie, Białorusi i Ukrainie.
Każde miejsce spoczynku bohatera lub weterana zaznaczamy na mapie dzięki współrzędnym GPS. Ponadto każdy punkt w bazie zawiera zdjęcie oraz posiadane informacje o danym powstańcu, bitwach, potyczkach i wydarzeniach związanych z danym miejscem. Chodzi o to, by każdy w swojej okolicy mógł sprawdzić, gdzie leży weteran lub uczestnik walk z 1863-64 roku oraz jakie wydarzenia powstańcze działy się w okolicy.
Scalamy, weryfikujemy i uaktualniamy istniejące bazy, przy okazji eliminując z nich błędy. Dzięki gronu historyków, regionalistów oraz lokalnych środowisk dbających o powstańcze mogiły, bazy danych uzupełniamy o nowe informacje i groby dotąd nieujęte w ewidencjach. Każdy z nich zostanie zgłoszony do rejestrów prowadzonych przez zobowiązane do tego instytucje, szczególnie do ewidencji wojewodów w celu objęcia ich opieką państwa polskiego. 

Organization
Federacja Patriotyczna 

Person
Eugeniusz Gosiewski 

E-mail
e.gosiewski (at) odraniemen.org 

Website
https://powstancystyczniowi.pl

Projection
EPSG:3857 

Extent
725220.00800000003073364, 4663512.9431999996304512, 5381886.67939999978989363, 8363446.28029999975115061

Web Map Service
WMS Url
WMTS Url

 Geolocation 

 Print 

 Measures